PODACI KOMPANIJE

Naziv: UNITECH d.o.o.
Adresa: Mileve Simić 23, 21000 Novi Sad
E-mail: infoweb@unitech.rs
Telefoni: +381 21 6624 883; +381 21 472 1880; +381 21 472 1881
Fax: +381 21 6624 883
PIB: 101580772
Matični broj: 08178453
Šifra delatnosti: 4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
Transakcioni račun: Vojvođanska banka OTP group 325-9500600029713-54