OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje kompanija Unitech d.o.o. (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice www.unitech.rs definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice www.unitech.rs, korisnička prava i poslovni odnos između prodavca i kupca, odnosno korisnika.

Internet prodavnica www.unitech.rs, kojom upravlja kompanija Unitech d.o.o, je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Korisnik je osoba koja koristi ovaj sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici www.unitech.rs.

Odnos Internet prodavnice www.unitech.rs i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice www.unitech.rs. Korisnik može da realizuje kupovinu, odnosno porudžbu, samo putem korisničkog imena i lozinke, koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku. U slučaju da ste zaboravili lozinku na vaš zahtev, dobićete novu putem svoje elektronske adrese. Korisnik je dužan da vodi računa da je njegovo korisničko ime i lozinka dostupna i poznata samo njemu i da je koristi samo on.

LIČNA KARTA

Naziv: Unitech d.o.o.
Sedište: Mileve Simić 23, 21000 Novi Sad
E-mail: infoweb@unitech.rs
Telefon: +381 21 6624 883; +381 21 472 1880; +381 21 472 1881
Fax: 021/6624 883
PIB: 101580772
Matični broj: 08178453
Šifra delatnosti: 4645
Transakcioni račun: Vojvođanska banka otp group 325-9500600029713-54

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje robe vrši se pouzećem kurirkoj službi prilikom isporuke.

CENE

Sve cene proizvoda u Internet prodavnici www.unitech.rs su iskazane u srpskoj nacionalnoj valuti, dinarima sa uključenim PDV-om.

Kompanija Unitech d.o.o. zadržava pravo da promeni cene koje su vidljive na web adresi www.unitech.rs bez prethodnog obaveštavanja.

Izuzev specijalnih web akcija sve cene u Internet prodavnici su iste kao i u ostalim Unitech prodavnicama. U slučaju da dođe do razlika između cene na web stranici i cene u pojedinačnoj prodavnici uvek važi cena proizvoda u prodavnici. Proizvodi po nižim web cenama nisu na raspolaganju u prodavnicama Unitech-a, ali ih možete naći u prodavnici po redovnim cenama.

Uprkos značajnim naporima da se obezbede ažurni i tačni podaci, moguće je da se potkrade neispravna cena. U tom slučaju, kao i u slučaju da se cena promeni tokom izdavanja porudžbine, prodavac će kupcu omogućiti da odustane od kupovine i ponuditi mu drugo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

U cenu nisu uračunati troškovi dostave koji se dodatno naplaćuju.

Unitech d.o.o. je obezbedio promotivnu (besplatnu) poštarinu za sve porudžbe preko 7.000,00 dinara, osim u slučaju porudžbe opreme kada kupac snosi troškove poštarine.

Pod opremom podrazumevamo frizerski i kozmetički nameštaj.

REKLAMACIJA

Unitech d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.

Unitech d.o.o. poštuje zakon o zaštiti potrošača i garantuje sledeće rokove:
2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta
8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju od dana prijema reklamacije
15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana) od dana prijema reklamacije
30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno) od dana prijema reklamacije

Uputstvo o korišćenju proizvoda isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva račun koji je dobio elektronskim putem i originalnu ambalažu. Račun dobijen prilikom online kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Unitech d.o.o. u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, kompanija Unitech će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1). Unitech d.o.o. sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaču.

U slučaju potrebe za reklamacijom u vezi sa saobraznosti kupljene robe potrebno je robu doneti ili poslati poštom na adresu Unitech d.o.o, Mileve Simić 23, 21000 Novi Sad ili pozvati 021/6624 883.

U slučaju da kupac ne podleže zakonu o potrošačima, rešavanje problema u slučaju nesaobraznosti robe Unitech postupa po internom pravilniku br. 1/2014.

Kupac gubi pravo na reklamaciju ako se kvar izazove:

*nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu

*popravkom od strane neovlašćenih lica

*ugradnjom neorginalnih rezervnih delova

*oštećenjem koja su nastala zbog nemarnog rukovanja

*oštećenjem nastalim zbog mehaničkog udarca od strane kupca ili treće osobe

*nepravilnom ugradnjom

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja (pročitati način isporuke).

Reklamacija ne važi za potrošni material, baterije, sijalice, četkice motora, adaptere, kablove, noževe mašinica i slično.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.

Ukoliko dođe do reklamacije, ovde možete preuzeti formular i popunjen poslati zajedno sa artiklom na adresu: Mileve Simić 23, 21 000 Novi Sad.

PRAVILNIK O GARANTNOM ROKU TRGOVAČKE ROBE

Preuzmite pravilnik br. 1/2014

NAČIN ISPORUKE

Dostava robe koju ste poručili obavlja se putem kurirske službe u roku od 24 do  48 sati od momenta poručivanja.

Sve narudžbe primljene radnim danom do 12:00 časova, dostavljaju se isti dan kurirskoj službi.

Pod radnim danom se podrazumevaju svi dani od ponedeljka do petka, osim u slučajevima kada je praznik.

Subotom, nedeljom i praznicima roba se ne šalje i ne isporučuje. Kurirska sližba isporučuje poručenu robu radnim danom. 

Ukoliko kurir vrši isporuku robe koja je oštećena u transportu, ili neće da sačeka da primalac otvori i pregleda paket, primalac ima puno pravo da paket ne preuzme. Nakon toga potrebno je da se odmah (najkasnije sutradan) obratite putem elektronske pošte infoweb@unitech.rs i izložite problem.

Ukoliko Unitech d.o.o. nije u mogućnosti da dostavi odabrani proizvod, kupac će biti o tome blagovremeno obavešten putem e-maila ili telefona. Kupac će biti kontaktiran korišćenjem kontakt podataka koji su navedeni prilikom registracije.

Cena dostave zavisi od težine paketa i to obračunava kurirska služba. Procenjena vrednost isporuke vidi se na vašem računu prilikom poručivanja.

Za sve porudžbe preko 7.000,00 dinara, troškovi dostave su besplatni osim u slučaju kada porudžbina obuhvata opremu. Tada troškove poštarine plaća kupac.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi je u stambeni prostor.

Rok za reklamacije na eventualna oštećenja je 24h od trenutka prijema robe.

RASKID UGOVORA, PRAVO NA OTKAZIVANJE KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje da teče od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora da obavesti prodavca o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Kupac popunjava obrazac za raskid ugovora i šalje ga elektronskom poštom na infoweb@unitech.rs

Narudžba se smatra otkazanom kada prodavac primi pismeno obaveštenje.

U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vrati robu prodavcu u roku od 14 dana. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim delovima, neoštećen, nekorišćen i potpuno ispravan uz priloženu kopiju računa.

Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravke ili prepravke, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Reklamacija u garantom roku – Uniteh d.o.o. u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

U tom slučaju, kupac šalje proizvod u servis, isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Nakon utvrđivanja da je proizvod vraćen u istom stanju kako je i poslat tj. prodat (neoštećen, nekorišćen, ispravan i proizvod i ambalaža), vrši se popravka, zamena, zamena uz doplatu za neki drugi proizvod ili povrat novca kupcu.

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA KUPCU

Prodavac se obavezuje da će kupcu vratiti celokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 30 dana po primanju pismenog obaveštenja o raskidu ugovora računajući od datuma primanja pisanog obaveštenja o raskidu ugovora do isplate.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Unitech d.o.o. se obavezuje da će poštovati vašu privatnost, odnosno privatnost kupca/korisnika, i da neće sakupljati, prodavati ili objavljivati vaše lične podatke ili informacije. Prikupljanje vaših podataka se koristi samo u svrhu obavljanja međusobnog poslovanja putem naše Internet prodavnice. Jedini slučaj kada će vaši podaci biti korišteni je kada vi to sami naznačite prijavom na naš newsletter. U suprotnom vi uvek možete zatražiti da se vaši podaci uklone sa liste koju koristimo za naše marketinške kampanje.

Da bismo uspešno obradili porudžbu potrebni su nam vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željenu robu, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu vaše porudžbe.

Unitech d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost da se izbrišu sa mailing lista koje koristimo za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kompanije Unitech odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenog korišćenja Vaših podataka prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo u druge svrhe.

KOMUNIKACIJA – NEWSLETTER I SMS PORUKE

Obaveštenja o akcijama i novitetima moraju biti jasno i nedvosmislno označene kao reklamne poruke. Pošiljalac mora da bude jasno naveden. Ako korisnik ne želi da prima reklamne poruke i obaveštenja prodavac će to bezuslovno uzeti u obzir.

PRIMEDBE, PRIGOVORI I SPOROVI

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: infoweb@unitech.rs ili klasičnom poštom na adresu:

Unitech d.o.o, Novi Sad
Mileve Simić 23
21000 Novi Sad

Prodavac će u roku od 15 radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu, koliko dugo će biti razmatrana i redovno ga obaveštavati o statusu postupka. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i Kupca, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a u suprotnom nadležan je Sud u mestu sedišta prodavca.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

KUPOVINOM PROIZVODA I KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE  WWW.UNITECH.RS KUPAC PRIHVATA OPŠTE USLOVE POSLOVANJA.

Samim korišćenjem neke naše usluge, kao i kupovinom proizvoda na ovoj stranici vi automatski prihvatate naše uslove poslovanja i saglasni ste da ih poštujete.

U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti molimo vas da ne koristite ove stranice.

Web sajt www.unitech.rs je vlasništvo kompanije Unitech d.o.o. i kompanija kao vlasnik sajta zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.

Sav materijal sa sajta www.unitech.rs ne može biti kopiran i korišćen u bilo koje druge svrhe i na bilo koji način bez prethodne dozvole odgovornog lica kompanije Unitech d.o.o.

Svako neovlašćeno korišćenje materijala sa web sajta www.unitech.rs može prekršiti zakone o autorskim pravima, intelektualnoj svojini, zaštitnim znacima i drugim zakonima.

Ukoliko sajt ne koristite po svim lokalnim, republičkim zakonima Republike Srbije i predstavljate se lažnim imenima ili podacima, Unitech d.o.o. ima sva prava da ukine, privremeno obustavi ili modifikuje vaš nalog ili pristup web sajtu ili delovima web sajta bez prethodne najave.

Sav sadržaj i informacije na web sajtu su napravljene samo za informativne potrebe i uglavnom su korišćeni opisi proizvoda od strane proizvođača. Slike proizvoda takođe su date zbog informativne upotrebe. Nijanse boja koje su prikazane na slikama ne moraju da odgovaraju potpuno bojama u stvarnosti i zavise od kalibracije boja vašeg uređaja za pregled ovog sajta.

Hvala na poverenju.